เนื่องจากสถานการณ์โควิท-19 ทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจึงให้เรียนทางระบบออนไลน์ไปก่อนถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

ปริญญาเอก รับสมัคร ปีการศึกษา 2/2564

ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 นี้

ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล กรุงเทพฯ

จัดเวลาเรียนให้ตอบโจทย์ผู้เรียน เข้าเรียนเทอมละ 2 ครั้ง ไม่ต้องเรียนทุกเสาร์ - อาทิตย์

ทุกหลักสูตรรับผู้จบ ป.โท ทุกสาขา (ยกเว้นนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ต้องจบโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต)


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 555,000 บาท

ค่าเทอมผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้


ศิษย์เก่า ป.โท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นรับทุนการศึกษา 100,000 บาท


คลิ๊กสมัครเรียนวิธีชำระค่าขึ้นทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (Internet Banking) ธนาคารไทยพาณิชย์

1.เข้าจ่ายบิล

2.ค้นหาใส่เลข บัญชี4680437053 จะขึ้น ม.เวสเทิร์น
RE1 ใส่เลข 8 จำนวน 10 ตัว
RE2 ใส่ 5045
ใส่จำนวนค่าขึ้นทะเบียนตามแต่ละหลักสูตรข่าวสาร ปริญญาเอก

นักศึกษาปริญญาเอก

สามารถส่งเอกสารการสมัครเรียนโดยสแกนส่งมาที่ e-mail : wtujiraporn@gmail.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร และคุณสมบัติ ได้ที่เว็บไซต์

ติดต่อสอบถามที่

อาจารย์จิราพร สร้อยพิมาย โทร. 085-227-0899

รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารธุรกิจ
บริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
สาธาณสุขศาสตร์

WTU ร่วมกับ อิสราเอล ความร่วมมือ การเริ่มต้นโครงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์

วันนี้ 4 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ให้การต้อนรับผู้แทนของบริษัท SADE จากประเทศอิสราเอล โดยมีท่านอธิการบดี รศ.ดร. จิระศักดิ์ จิยะจันทร์ เป็นประธานในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน


คลิ๊กดูเพิ่มเติม

นิสิตปริญญาเอกศึกษาดูงานต่างประเทศ

การศึกษาดูงานต่างประเทศของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ.เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 26 - 28 มีนาคม 2562


คลิ๊กดูเพิ่มเติม

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ติดต่อเรา ปริญญาเอก

เรียนปริญญาเอก.com
สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ทั่วประเทศ)
เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-307340 มือถือ 085-227-0899 อีเมล : wtujiraporn@gmail.com